dimarts, 15 de febrer de 2011

13: Operacions ocultes

Problema 13
Reconstruir una operació, és un procés molt menys mecànic i força més divertit, que simplement construir-la. I pedagògicament és tan útil com poc emprat, llevat de trivialitats.
Moltes vegades sha doperar per eliminació: quines xifres no pot ser determinada marca?
També cal emprar la combinatòria: de tots els casos no eliminats, anar seguint les totes hipòtesis que ens restin, per rebutjar les que ens portin a contradiccions.
Tots aquests problemes, si estan ben construïts, tenen solució única, i això a vegades és una pista per trobar-la.
 
Una suma amb les xifres ocultes
En la suma de la figura, hem ocultat les xifres amb fitxes de colors. Cada xifra sempre l’hem tapat amb el mateix color i, recíprocament, cada color tapa una sola xifra concreta.
Podeu reconstruir la suma?

Una multiplicació amb les xifres ocultes
En la multiplicació de la figura, hem ocultat les xifres amb fitxes de colors. Cada xifra sempre l’hem tapat amb el mateix color i, recíprocament, cada color tapa una sola xifra concreta.
Podeu reconstruir la multiplicació?
Per si no es poden apreciar prou bé els colors, repeteixo les operacions amb lletres:

              A B C D E          L M N
                F G H E        ×   P R 
            E G J D H C        U T L U
          + D H G C D E      R V M S   
          C B K J D C B      R Y U U U

★★★ COMENTARIS ★★★